Ателиета за деца от 6 до 20 години в рамките на Международен фестивал на анимационния филм WFAF 2017

Ателиета за деца от 6 до 20 години в рамките на Международен фестивал на анимационния филм WFAF 2017

Резюме

Организиране на 2 ателиета за анимационно кино за деца от 6 до 20 години, водено от експерт от Франция

Описание

Тези ателиета ще дадат възможност на младите хора да се запознаят със скритата страна на анимационния филм чрез усвояване на техники за неговото изработването, което ще ги привлече и ще обогати представата им за това филмово изкуство. Смесването на различни участници ще допринесе за колективно създаване на кратък филм, който ще бъде прожектиран по време на официалното закриване на 13 издание на Международния фестивал на анимационния филм в зала 1 на Фестивален и конгресен център Варна, в присъствието на сцената на децата реализирали филма. Участието на представители на деца-сираци в тези ателиета, допринася за интеграцията на деца в неравностойно положение, развива идеята за толеранстността и спомага за намаляване на различията сред младите хора.

Цел

Да предостави възможност на младежи от различни социални групи да се запознаят с някои техники за създаване на анимациони филми и да работят заедно за изработване на кратък филм, който ще бъде прожектиран по време на церемонията по закриването на издание 2017 на Международния фестивал на анимационния филм.

Други проекти от тази категория

Close
Close