ФЕСТИВАЛНО КИНО – ОБРАЗОВАТЕЛЕН КИНОКЛУБ/ПЛАТФОРМА ЗА МЛАДЕЖИ

ФЕСТИВАЛНО КИНО – ОБРАЗОВАТЕЛЕН КИНОКЛУБ/ПЛАТФОРМА ЗА МЛАДЕЖИ

Резюме

Единствен за територията на Варна свободнодостъпен образователен киноклуб/платформа, основаващ се на трансгранично сътрудничество между млади киноспециалисти от ЕС, участници в престижни филмови форуми. Отличилите се ще бъдат интегрирани в международното жури на „Любовта е лудост”, сформирано съвместно с кинолюбители и кинокритици от ЕС - всички в младежка възраст.

Описание

Реализиране на платформа за неформално образование със свободно достъпен уъркшоп и интерактивна комуникация от и за младежи, провокирани от седмото изкуство /отворено пространство за култура и предприемачество/. Целите: Формиране на кинообщност, изграждане на критерии и обособяване на цели у подрастващите. Предметът на дейност: Запознаване с езика на киното, с кинопроцеса и жанровете, формиране умения за анализ, критика, дискусии и др. Организационната структура: Изградена на базата на собствена инициатива от млади хора. Модераторите: Киноспециалисти от ЕС /млади кинокжурналисти, участвали във фестивалите в младежката столица Ротердам, в Берлин, Сараево и Сърбия/, докторанти от БАН, абсулвенти от НАТФИЗ – възпитаници на доайените в кинознанието у нас – всички в младежка възраст. Материално-техническа база: ФКЦ – Варна предоставя комфорт в процеса, планово систематизиран през пролетните ваканционни дни и последвалите уикенди. Финалът: Пет от най-добрите членове на клуба, съвместно с млади кинолюбители от ЕС под менторството на млади кинокритици /гости от МФФ-ли/, ще журират младежкия модул на „Любовта е лудост” /комуникация на международното професионално поприще и старт на проект с дългосрочно кауза/.

Цел

Създаване на международна платформа с цел възпитаване на публики и формиране на критерии у подрастващите, консумиращи визуални изкуства. Насочени сме както към професионално ориентираните, така и към масовия потребител.

Други проекти от тази категория

Close
Close