Корабът на знанието

Корабът на знанието

Резюме

Проектът “Корабът на знанието” ще допринесе за развитието на изкуствата и културата, като ще превърне Варна в едни от активните културни центрове в страната, с активно младежко участие.

Описание

Проектното предложение е насочено към подобряване на визията и идентичността на града ни, както и увеличаване на информираността в сферата на морската история на Варна и развитието на морския бизнес с цел повишаване на вниманието на младите хора към участие в обществото, чрез следните дейности: (1) Изработване на макет на кораб на знанието от дървен материал или друг подходящ; (2) Подбиране на подходяща информация и материали от историята на морска Варна; (3) Илюстриране „Корабът на знанието“ с избраните материали; (4) Визуализация на историята на града, чрез платната на кораба, на които по подходящ начин е представена информация. Всички основни дейности по проект „Корабът на знанието“ са насочени към темите: архитектурна среда; градски приложен дизайн; предприемачество и улично изкуство.

Цел

Повишаване на вниманието на младите хора към участие в обществото, чрез творчески решения.

Други проекти от тази категория

Close
Close