УЧИ АНГЛИЙСКИ С ПЕСНИ

УЧИ АНГЛИЙСКИ С ПЕСНИ

Резюме

Ще бъде разработена платформа за обучение по английски с песни за ползване от млади хора на възраст от 15 до 35 г., безплатно за успешно преминалите курса, ще бъде обявена в Позвънете и Грабо.

Описание

Предлаганото обучение от 30 урока с лирика и превод на песните, речник, граматика, упражнения, ще се извършва по позитивен и спонтанен начин, без стрес, напрежение и умора, чрез умствена релаксация, с помощта на изкуството. С тези признаци се доближава до сугестопедично обучение, но в действителност е индивидуално и независимо обучение в определени часове между 17:00 до 23:59. Достъп до платформата ще бъде предложен на всички читалища в град Варна чрез вестник Позвънете. Обучението ще бъде обявено и в Грабо, а на успешно преминалите курсисти на възраст 15-35 г. от Варна ще се издават сертификати и ще им бъдат връщани таксите, платени към Грабо, в т.ч. и комисионната на Грабо, която е 40% за ваучер. Платформата ще предложи тестове към уроците и по тях ще се преценява успеха на курсистите.

Цел

Лесно и приятно средство за обучение на млади хора по английски език във времето от 17:00 до 23:59.

Други проекти от тази категория

Close
Close