Изкуството на комуникацията

Изкуството на комуникацията

Резюме

Проектът ще предложи на всички младежи важни теми и практични упражнения за успешна комуникация в социална, бизнес среда, и с граждани от различна етнокултура. Проектът ще помогне за развитие на мултукуртурализма и адаптивноста на младежите в сложни ситуации.

Описание

Основни акценти са: вербална и невербална комуникация; визуална реторика; култура на облеклото, прическата и грима; бизнес протокол; дипломатически протокол; характерни и специфични особености при комуникацията с граждани от Азия, Африка и арабски страни. Проектът ще предложи на ученици, студенти и младежи важни теми и практични упражнения за успешна комуникация в социална, бизнес и делова среда с граждани с различна етнокултура. Основни медиатори са водещи преподаватели и експерти от практиката. Учебният процес ще бъде заснеман през цялото време, и ще се ползва в училища и университети. Ще се изработи уеб сайт, в който ще се ползват филмите и системно ще се актуализира с различни теми за обогатяване на комуникационната култура и мултикултурализма на младите хора.

Цел

Целта на проекта е да предложи на всички младежи важни теми и практични упражнения, с които да усвоят основни правила в комуникацията.

Други проекти от тази категория

Close
Close