Креативност отвъд границите – младежка програма в рамките на фестивал РАДАР

Креативност отвъд границите – младежка програма в рамките на фестивал РАДАР

Резюме

Организиране на форум Креативност отвъд границите към програмата на фестивал РАДАР с фокус взаимоотношението на музиката с креативните индустрии – реалната картина и потенциалните възможности за развитие на сектора с участието на артисти и млади предприемачи от страната и Европа.

Описание

Събитието е замислено като интердисциплинарна среща между артисти, изобретатели на продукти, преподаватели, изследователи, предприемачи, IT специалисти, мениджъри на различни дигитални компании. То ще направи по-видими отделните общности едни за други, ще създаде пространство за зареждаща неочаквана среща с една нова естетика и ще благоприятства зараждането на творчески колаборации. Форумът ще включва серия от лекции на мултидисциплинарни артисти, презентации на техни артистични проекти и продукти, както и открита дискусия, фокусирана върху темата за дигиталните изкуства – специфики на средата и възможности за инвестиране. В него ще вземат участие артистични колективи от Франция, Дания, Австрия, България, Гърция с презентации в полето на дигитална графика в реално време, съчетана с електро-акустичен сет; интерактивни перформанси; саунд инсталации; архитектурна акустика, методи за аудио анализ, добавена реалност и други.

Цел

Да превърнем фестивала в лаборатория за творчески колаборации и обмен на добри практики, в платформа за иновации и потенциални копродукции.

Други проекти от тази категория

Close
Close