"СТАНИ ТВ ЗВЕЗДА ЗА 1 ДЕН"

"СТАНИ ТВ ЗВЕЗДА ЗА 1 ДЕН"

Резюме

Проектът създава условия за подобряване на медийната култура на младежите и запознаване с функциите на медиите, със създаването и популяризирането на „медийна реалност“, която често се дистанцира от обективната реалност.

Описание

Присъствието на езика на омраза в медиите и социалните мрежи усложняват и деформират изграждането на комуникацията у младежите, а също и утвърждават говоренето с отрицание за другите, „по-различните“. Проектът създава условия за подобряване на медийната култура на младежите и запознаване с функциите на медиите, със създаването и популяризирането на „медийна реалност“, която често се дистанцира от обективната реалност. Амбицията на организаторите е в рамките на проекта младите хора да се запознаят с радиото, телевизията, видеозаснемането, фотографията, с технологичния процес при създаването на новини и журналистически материал. Всички участници ще имат възможност да запишат в телевизионно и радио студио своята положителна новина и да я поднесат пред публика и да проследят реакциите. В рамките на проекта студентите ще направят проучване на регионални медии за присъствие на езика на омразата в определен период от време.

Цел

Целта е да се изгради съвременна медийна култура у младите хора, да създаде умения да създават и популяризират позитивни послания и новини.

Други проекти от тази категория

Close
Close