Театърът като изкуство

Театърът като изкуство

Резюме

Проектът „Театърът като изкуство” ще работи върху проблема с интеграцията на тези младежи в обществото. За привличането на общественото внимание чрез изкуството и преодоляване на бариерите между обществото и младежите с различен здравен статус.

Описание

- Стимулиране на духовните интереси и способности у младежи с различен здравен статус за създаване на театрално изкуство; - Формиране на умения у младите хора в областта на разпространение на театрални (културни) продукти; - Насърчаване на младите театрали сами да мениджират театралната продукция (арт мениджмънт) във Варна и по време на регионални и национални форуми; - Създаване на условия за творческо общуване между млади хора с различна театрална естетика и привличане на връстници с различен здравен статус при обсъждане на теми и идеи от културния живот на града; - Повишаване на инициативността на гражданското съзнание във връзка с успешната реализация на Варна като Европейска младежка столица през 2017 г. чрез любителски младежки театър на младежи с различен здравен статус; - Привличане на нови членове в сдружението и във формацията.

Цел

Създаване на театрална продукция, която да отразява личностната изява и интеграция на младежи с различен здравен статус.

Други проекти от тази категория

Close
Close