ТАЛЯНА“МЯСТО ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ“ – INSPIRE POINTS

ТАЛЯНА“МЯСТО ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ“ – INSPIRE POINTS

Резюме

Екип от млади специалисти ще разработи, въведе в експлоатация и популяризира WEB апликация INSPIRE POINTS. Създаване на интерактивно съдържание и функционалност за „Таляна“ в гр. Варна, с което да се споделя в социалните мрежи.

Описание

Проектът ще представлява процес на цялостно реализиране на WEB апликация INSPIRE POINTS, която ще се реализира в три етапа. Разработване на приложение. Ще се събере млад екип от специалисти в ИТ областта, който с помощта и под ръководството на ментори /партньори/ ще разработят апликацията за период от 30 дни. Дигитализиране на информацията. След създаване на приложението същите специалисти ще събират и въвеждат информация и снимки в приложението и подобряват използването му, като ще бъдат напътствани от обучаващи ги ментори. Популяризиране и реакшън. Промотиране на възможностите на апликацията, поставяне на QR кодове по обектите за директен дигитален достъп до тях за неформално образоване и създаване на реакции и социалното им споделяне. Апликацията ще представлява WEB платформа с информация за местата с културно – историческо наследство в Таляна и провеждащи се събития на неформални групи от младежи до 35 г..

Цел

Създаване на модел на културно интерактивно производство на информация, популяризираща гр. Варна

Други проекти от тази категория

Close
Close