Докосване

Докосване

Резюме

Проект "Докосване" ще разшири дейността на младежа група "Феникс" към читалище "Просвета" чрез изработване по иновативен начин на икони от младежи с и без увреждания и последваща изложба.

Описание

Настоящият проект предвижда разширяване на младежка група "Феникс" към читалище "Просвета" в кв. Аспарухово, която ще приобщи младежи с и без увреждания и такива от уязвими групи. Чрез изработването на релефни икони- 15 бр., ще постигнем сплотяване на младежите като общност изява на творческия им потенциал, създаване на среда за обмен на идеи и осъществяване на различни младежки инициативи. В допълнение ще обогатим националната ни съкровищница от призведения на изкуството, които ще са достъпни за хора с увредено зрение, а чрез изложбата и последващата постоянна експозиция в храм "Св. Атанасий" ще направим гр. Варна пионер в осигуряването на достъп до изкуството и културата за незрящи и ще повишим найната значимост като културен и духовен център на национално и европейско ниво.

Цел

Целта е изграждане на творческия потенциал на младите и изграждане на добра среда за инициативите им.

Други проекти от тази категория

Close
Close