Уъркшоп "Проектиране, създаване и декориране на креативно пространство за млади хора"

Уъркшоп "Проектиране, създаване и декориране на креативно пространство за млади хора"

Резюме

Уъркшоп, който да ангажира млади хора в процеса на проектиране, създаване и декориране на креативно пространство, с технологична, образователна, научна и културна насоченост.

Описание

Уъркшопът цели да постави началото по изграждане на първото от верига креативни пространства, като чрез участието на млади хора, да се създаде такова решение на архитектурната и интериорния и градски дизайн, което само по себе си да бъде културен обект и да вдъхновява бъдещите ползватели в тяхната работа, като представлява успешен пример и модел за интелигентни решения в градска среда. На последващ етап, който е извън тук изложения проект, предстои и снабдяване с необходимото за дейността технологично оборудване. Innovator Creative Spaces е социален start-up, който изгражда креативни пространства в България, създадени с технологична, образователна, научна и културна насоченост, като дългосрочна цел е стимулиране на предприемачеството и креативните индустрии.

Цел

Полагане основите на вдъхновяваща и функционална креативна среда, създадена от и за млади хора.

Други проекти от тази категория

Close
Close