Театрална академия

Театрална академия

Резюме

По време на „Театралната академия“ ще се проведат четири творчески работилници по: • актьорско майсторство за драматичен театър; • сценична реч; • сценично движение; • танцов театър.

Описание

Идея на проекта: • подобряване на социалните умения на участниците (спонтанност, креативност, интуиция, концентрация, внимание и др.) чрез занимания с театър; • провокиране на младите хора чрез занимания с изкуство да опознаят себе си, своите емоции, усещания и тяло, да придобият повече увереност и да разберат колко много всъшност могат не само на сцената, но и в реалния живот; • постигане на личностно развитие чрез занимания с театър, което би спомогнало за постигането на интерперсоналните цели на участниците, по-добра професионална реализация, повишаване на удовлетвореността и качеството им на живот. Преподаватели в творческите работилници част от проекта: Преподавателите в творческите работилници са действащи и изявени професионалисти в своята област, с опит в преподаването.

Цел

• популяризиране на заниманията с театър сред младите хора в град Варна; • повишаване на театралната култура на участниците;

Други проекти от тази категория

Close
Close