VARNA FILM FESTIVALS MEDIA ACADEMY

VARNA FILM FESTIVALS MEDIA ACADEMY

Резюме

Събитието представлява тренинг по критична рефлексия и мнение относно филмовите фестивали и други културни събития в града - как се отразява и оценява културен продукт, събитие, артисти, градска среда.

Описание

Варна има дългогодишна история в областта на съвременното българско кино и е градът с най-голям брой филмови фестивали в страната. В контекста на тази атмосфера се роди идеята за създаването на интензивна медийна академия, която посредством неформални методи на образование да обучи активни младежи как да отразяват и оценяват културен продукт, културно събитие, артисти, градска среда, как да менажират и администрират собствени блогове за културата и изкуството на гр. Варна. Събитието представлява тренинг по критична рефлексия и мнение по отношение на организираните в града филмови фестивали и други културни събития. Така освен образоване и увличане на публика, инициативата позволява провеждането на обществен мониторинг относно едно от водещите направления на община Варна в областта на културата - филмовите фестивали.

Цел

Да обучи публики да намират и употребяват качествен културен продукт; Да повиши интереса и възпита критична рефлексия

Други проекти от тази категория

Close
Close