Инкубатор за млади фестивални мениджъри

Инкубатор за млади фестивални мениджъри

Резюме

Проектът представлява обучителна платформа под формата на 3 тематично обособени практически насочени тренинг-модули (вкл. 1 чуждестранен ментор), в партньорство с ММФ Варненско лято, Радар фестивал и Социалната чайна.

Описание

Доказаният висок импакт фактор на фестивалите в световен мащаб е препоставка те да бъдат поставени на фокус и на национално ниво като засиленият интерес предполага и изисква специализирана подготовка на професионални кадри, които да менажират фестивалните събития. Обикновено такова обучение се заплаща в размер на 2000 евро (без път и настаняване). Предложените тренинг сесии ще бъдат предоставени безплатно на 15 до 20 младежа, като обучителите ще дойдат на място, което допълнително облекчава включването на участниците. Първия тренинг модул ще запознае участниците с рамката на фестивалния формат, концептуализиране на идеята, механизми на финансиране. Основен приоритет тук е търсенето на иновативност и интердисциплинарност. Втори модул е насочен към таргетирането и отглеждането на публики и тренинг на фестивални екипи, като специален гост тук е Heather Maitland (UK) – специалист в областта.

Цел

Представяне на фестивалния формат като подходяща платформа за кариерно развитие в сферата на културния мениджмънт и социалното предприемачество.

Други проекти от тази категория

Close
Close