Support Opportunities For Training Skills - SOFT Skills

Support Opportunities For Training Skills - SOFT Skills

Резюме

Проектът ще събере 60 младежки работници от Варна, за да се проучи пригодността за заетост на младите хора, включване, меки умения, млади хора в неравностойно положение и как се търси работа в различни сектори на живота.

Описание

ЕС работи за намаляване на безработицата сред младите хора, тъй като нивото на безработица сред младите хора е повече от два пъти по-висока от възрастните. През декември 2016 г., 4.634 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС-28 (Евростат). Така че безработицата сред младите хора е европейски проблем и всяка страна трябва да започне от малка степен (местно ниво) до поголяма степен (национално ниво),да направи промяна. Together Romania Association (TRA) and Beehive Co-working Space Varna са доставчици на професионално обучение в местните младежки центрове, които работят в областта на изследванията на пазара на труда и педагогически иновации, както и в насърчаването на транснационалното сътрудничество в областта на техническото образование и обучение. Въз основа на нашия успешен опит в областта на пазара на труда и обучението ние решихме да организираме този курс на обучение, за да се обучават млади работници.

Цел

Основната цел е да се повиши компетентността на младежки лидери / работници, които работят с младежи в неравностойно положение

Други проекти от тази категория

Close
Close