Филм „Варна – Европейска младежка столица 2017”

Филм „Варна – Европейска младежка столица 2017”

Резюме

Ще създадем филм с жестомимичен превод, като интернет документ в You tube за проектите, реализирани в град Варна през 2017 година, финансирани от фонд Култура. Камерата ще надникне в работните процеси и ще отрази резултатите.

Описание

В съдействие с екипа на фонд „Култура” ще заснемем проектите по ЕМС и резултатите от тях! От целия необятен материал ще се монтира един обзорен филм със жестомимичен превод, който ще се публикува в you tube и линка към него ще се присъства на страницата на фонд „Култура”. Филмът ще осигури общ поглед върху труда на хиляди хора участващи през 2017 в ЕМС. Ежедневните репортажи по телевизиите ще отминат и в историята на града ни ще остане този филм, като документ за извършеното с финансовата подкрепа на фонд „Култура”. Филмът ще осигури прозрачност и устойчивост на резултатите на ЕМС и така ще подобри имиджа и привлекателността на Варна.

Цел

Да подобри имиджа и привлекателността на Варна, чрез представяне в интернет на творческите решения на ЕМС 2017.

Други проекти от тази категория

Close
Close