ХІ Международен пленер-конкурс „Човекът и природата“ Варна 2017

ХІ Международен пленер-конкурс „Човекът и природата“ Варна 2017

Резюме

Проектът „ХІ Международен пленер-конкурс „Човекът и природата“ Варна 2017“ има за цел да продължи постигнатите резултати от предишните издания на същия пленер и да насърчи подобряването на диалога между различни групи млади хора чрез изразните средства на изобразителното изкуство.

Описание

Предпроектната подготовка на проекта „XI Meждународен пленер „Човекът и природата“ - Варна 2017“ започва от месец март 2017 г. и завършва края на септември. В него се включват: Деиност 1: Размяна на писма и телефонни разговори с партньорите – участници в пленера, преговори с мениджъра на хотел „Преслав“, к. к. „Златни Пясъци“ и управителя на транспортна фирма „Странджа“, във връзка с транспортирането и настаняването на участниците в пленера и мотивиране на партньорите за участие, водене на кореспонденция под патронажа на кмета на Варна Иван Портних за осигуряване на визи, закупуване на материали и консумативи, необходими за творческия процес, логистика по настаняване на участниците в пленера. Дейност 2: Провеждане на пленера /по отделна план-програма/. По време на пленера ще бъдат осъществени 3 творчески екскурзии- до Аладжа манастир, Балчик и Калиакра.

Цел

Основна цел на проекта е създаване и разширяване на творческите и културни контакти между младите таланти от четири славянски страни – Русия, Украйна, Беларус и България.

Други проекти от тази категория

Close
Close