Проект „АРТ БРАНД – КРЪГОВЕ“

Проект „АРТ БРАНД – КРЪГОВЕ“

Резюме

„АРТ БРАНД – КРЪГОВЕ“ е артистично пространствено решение на зоната за младежки събития, „Таляна” по проект Варна – Европейска Младежка Столица 2017.

Описание

„АРТ БРАНД – КРЪГОВЕ“ е артистично пространствено решение на зоната за събития по проект Варна – Европейска Младежка Столица 2017. Предвижда брандиране /маркиране/ на пешеходна зона „Таляна“, център на младежки събития – Варна с бели и цветни PVC кръгове, разположени директно върху пътната и тротоарна настилка. Те ще маркират където е възможно и сгради и пространства, включени в зоната. Върху част от тях ще бъдат принтирани, или директно рисувани творби на млади български автори, творчески текстове, графити и други форми на стрийт арт. На възлови места ще бъде брандирано логото на Варна - ЕМС 2017 и конкретна информация по събитията.

Цел

Артистична промяна на градската среда с цел осъществяванв на директен контакт между младия творчески потенциал и публиката. Създаване на нов модерен градски стил в зоната за младежки събития

Други проекти от тази категория

Close
Close