Арт ателие за младежи "Маските на сцената и в живота"

Арт ателие за младежи "Маските на сцената и в живота"

Резюме

Проектът "Маските на сцената и в живота"е модул към третото издание на фестивала "Звезди на сцената". Ще се проведе в началото на м. Октомври 2017 под формата на отворено арт ателие с участието на младежи от Варна, Солун, Торино и създаване на общ театрален продукт по идеи на младите творци.

Описание

По предварително обявен конкурс на страницата на фестивала , всички желаещи изпращат своите предложения за идеен проект и сценарий на театрална миниатюрапо теми, които вълноват младите хора. Организаторите избират три, по които ще се осъществява практическата работа. Отправя се покана към представители на театрални формации от младежките столици за участие в он лайн дискусия на тема: "Сцената и маската- един различен начин и възможност за изразяване на младежките вълнения,идеи, позиции" и предоставяне на фотоси от техни спектакли. В дните на събитието - 4 дни т първата седмица на м. октомври, под ръководството на специалисти се работи по избраните миниатюри, експонира се изложбата в НЧ "Отец Паисий" с фотоси от театралния живот на любителски формации от Варба и бившите младежки европейски столици. Финалната част е пърформанс на сцената на читалището с промотиране на работата по проекта и представяне на подготвения сценичен продукт.

Цел

Екипна работа с млади творци за подготовката на съвместен творчески продукт и промотирането му през младежката аудитрия.

Други проекти от тази категория

Close
Close