„Творческа работилница-Фантазия”

„Творческа работилница-Фантазия”

Резюме

Проекта е насочен към 12 младежи и девоики на възраст от 15-35г.преживели водното бедствие и младежи от социално уязвимо положение.Те са представители от български,ромски,групата на миллета и от турски произход живеещи на територията на район Аспарухово.Младежите ще издирят, изучат и пресъздадът с помощта на театралното-музикално изкуство приказка,песни и танци.

Описание

Създаването на театрално-вокалнио и музикално представление е много желана и интересна задача за младите младежи,в която ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ВСЕКИ. В процеса на реализирането й участниците откриват своите прилики и се приучават да приемат различията си. Придобиват опит колективно да обсъждат и разрешават проблеми, печелят доверие, развиват своята изобретателност, стабилизират вниманието си и разкриват заложбите си.С помоща на партнъорите и специалистите ще помогнат на младежите да оформят и представят своите изпълнения.

Цел

Интеграция на млади хора от изолирани общности чрез създаване на условия за развитие на личностния и артистичен потенциал. Да развият младите хора умения за екипна работа в условията на различната етническа среда.

Други проекти от тази категория

Close
Close