Историята в картинки

Историята в картинки

Резюме

Проектът предвижда младежки екип и доброволци да създадат седем три минутни илюстрирани филми за историята на Варна и България през различни епохи, предназначени за деца от 6 до 14 години.

Описание

Проектът предвижда създаване на късометражни илюстрирани филми за деца. Екип от млади художници, сценаристи и видео монтажисти ще ангажират през лятната ваканция доброволци ученици и студенти в изпълнение на различни дейности, свързани с подготовката, изработването, постпродукцията и популяризирането на филмите. Крайният продукт са 7 триминутни епизода, представящи епохите Праистория, Античност и Средновековие. Всеки от тях е свързан с археологически обекти и предмети от територията на България със световно значение. Илюстрациите ще използват познати визуални форми, насочени към деца. Филмите ще се озвучат на 4 езика. С цел гарантиране на устойчивост проектът ще ползва платформите за финансиране на идеи Patreon и Kickstarter.

Цел

Създаването на късометражни илюстрирани филми от млад екип.

Други проекти от тази категория

Close
Close