Анимационна лаборатория за преподаватели

Анимационна лаборатория  за преподаватели

Резюме

Подготовка на преподаватели за навлизане на анимацията във варненските училища ,не като самостоятелен предмет , а като визуализиране на учебния материал и създаване на къси филмчета ,в часовете по история,география ,биология ...

Описание

Подготовка на преподаватели за анимационно онагледяване на учебния материал в варненските основни училища и издигане визуалната култура на учениците на европейско ниво.

Цел

Избиране на конкурсен принцип на 16 човека,обучаеми в проекта. Две срещи с преподаватели от НБУ. Първата от 13 до 16 септември 2017 и втората от 6 до 9 ноември 2017. Теоритични и практични курсове по анимация. Създаване устойчивост на проекта с минимум две срещи годишно 2018 и 2019 година.

Други проекти от тази категория

Close
Close