„Лятна младежка асамблея“- II издание

„Лятна младежка асамблея“- II издание

Резюме

Проект „Лятна младежка асамблея” II издание е насочен към ангажиране на младите хора, чрез културни и образователни дейности под формата на уличното изкуство, запознаване с историята и креативни творчески решения в общността.

Описание

В проекта „Лятна младежка асамблея“ дейностите и събитията са културно-познавателни, изследователски, образователни, състезателни и забавни. Те популяризират културното и историческо наследство, необходимостта от неговото съхраняване и обогатяване с участието на младото поколение. Проектните дейности са насочени към формиране интереси към творческото начало и обучение на младежите и девойките, за обогатяване на техните знания, духовни потребности, заложби, таланти за опазване и предаване на културно-историческото наследство. Маршрутите на пленерите разкриват уникалните места на наследството на Варна съпроводено с провеждане на изследователска дейност, събиране и изготвяне на исторически справки и културни послания. Дейностите на открито са мобилна жива лаборатория, която стимулира младежкия принос.

Цел

Проектът „Лятна младежка асамблея“- II издание има за основна цел, да подкрепи младите хора за свободно творческо изразяване чрез отворени Арт форми, част от уличното изкуство.

Други проекти от тази категория

Close
Close