Младежка културна зона в читалище „Македония“ – „Национален дух и култура”

Младежка културна зона в читалище „Македония“ – „Национален дух и култура”

Резюме

Проектът дава възможност за преобразяване на съществуващо пространство в читалище в младежка зона, която ще бъде утвърдена като постоянна такава. Чрез предвидените разнообразни, иновативни дейности в младежката зона се цели да се създаде постоянно място за творчество и общуване на младите хора в гр. Варна

Описание

Проектът „Младежка културна зона в читалище „Македония“ – „Национален дух и култура” цели да бъде ситуирана нова младежка зона в читалище „Македония 2005”, като се използва капацитета на читалището, за да се създаде място за младежко творчество и обмен на идеи, намиране на едно ползотворно поле за запълване на тяхното свободно време, възможности за израстване и гражданска активност. Благодарение на този проект може да се стартира едно дългосрочно сътрудничество в областта на културата и историята, на опита между поколенията. Дейностите предвидени по проекта ще се провеждат вечер по програма „Ноктурно” и ще бъдат изключително разнообразни, обединени с едно общо име „Национален дух и култура”. Под този надслов е предвидена дейност, свързана с културен обмен между български младежки организации и младежка организация от САЩ, както и с представители на волжките българи. В тази дейност ще се провеждат интересни мероприятия като селфита с български народни носии, флашмоб в центъра на града, кулинарни вечери и др. Благодарение на предвидените исторически беседи ще се открият тайните от историята на България, които не са написани в учебниците. Използвайки уникалните исторически документи и творби в читалишето, както и експертизата на членове му се цели да се даде на младежите безценното богатство на знанието. Защото народ, който не познава историята си, няма бъдеще. В младежката зона ще бъдат организирани литературни вечери, както и театрално студио, които също ще са ориентирани към българското изкуство. Настоящият проект е само старт за бъдещите младежки дейности в читалище „Македония 2005”, обособени в една нова младежка зона в гр.Варна.

Цел

Да се организира нова младежка зона в гр. Варна, със седалище в сградата на читалище „Македония 2005”, в която различни младежи и младежки организации намират своето място за провеждане и участие в различни инициативи.

Други проекти от тази категория

Close
Close