Международен 3 D арт фестивал-Таляна -Варна 2017

Международен 3 D арт фестивал-Таляна -Варна 2017

Резюме

Напоследък голяма скорост набира 3D STREET ART изкуството.То изобразява картини в триизмерен образ и е част от уличното изкуство, което се реализира и развива на открити обществени места.

Описание

Фестивалът ще бъде проведен в рамките на 5 поредни дни, от 27.07 до 31.07.2017 г. .Визията за провеждането на фестивала е следната: -Местата на изпълнение на рисуването върху асфалт или стена са на пет места в квартал Таляна на гр.Варна. -Участниците ще бъдат художници от България и Сърбия - общо 10 човека, които имат значителен опит в този вид изкуство, в т.ч. и миналата година в гр.Варна – Морска градина. -Рисуването на 3 D рисунки само по себе си е атракция, както за гражданите, така и за туристите на града, като оставя в тях незабравими спомени. -Проектите за рисуване са с тематика съобразена със съвременните модерни течения. трайността на боите е дълготрайна което ще допринесе за естетизацията и за популяризацията на града.

Цел

Да допринесе за естетическия облик на града по атрактивен за гражданите и туристите начин.

Други проекти от тази категория

Close
Close