Terms and Conditions

 

ПЛАТФОРМА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ ПОДАДЕНИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 5 НА ФОНД „КУЛТУРА”

 

Категориите, в който може да се гласува са три:

1. „Мрежа за младежки дейности и читалища” (15 проекта),

2. „Проект за милиони – Инно Варна” (8 проекта)

3. „Варненска младежка медийна академия” (5 проекта).

Тежестта на общественото гласуване в системата за оценка ще бъде максимум 5 точки.

Спечелилите проекти по първата сесия на Фонд „Култура“ направление 5 ще се реализират в периода от 1 април до 30 юни. Гласуването в интернет ще продължи до 4 април 2017 г.

С цел да се избегнат трудности при използване на нашата платформа, Ви молим да следвате следните инструкции: 
1. Отваряте http://projects.varna2017.bg/bg.

2. Избирате от менюто „Вход“.

3. Под формата за вход в системата избирате „Нова регистрация“.

4. Въвеждате необходимите данни и преминавате проверката за сигурност.

!NB Моля да въвеждате паролата и E-mail адреса си внимателно! Наблюденията ни показват, че често потребителите допускат грешки при изписането на своя E-mail адрес.

С цел да се избегнат манипулации при гласуването, сме сложили ограничение да се извършва само една регистрация от определено устройство! Ако се установи опит за манипулация при гласуването за определен проект, то той автоматично ще отпадне от конкурса.

5. На своят E-mail получавате линк, чрез който активирате профила си.

6. След това можете да влезете чрез своят профил в платформата за гласуване.

!NB Всеки потребител има право да даде по един глас за три проекта във всяка категория.

  

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

 

Сдружение Варна - Европейска младежка столица

Официалната организация създадена за реализиране на програмата на град Варна за титлата “Европейска младежка столица” през 2017. Адрес: Варна 9000, бул. Цар Освободител № 27 / Младежки дом/ e-mail: info@varna2017.bg Сдружение Варна - европейска младежка столица е титуляр на сайта varna2017.bg

 

ТАЛЯНА

Е част от Гръцката Махала във Варна, намираща се между улиците Преслав, Цар Симеон и Гаровия площад (бул. Приморски). Квартал Таляна е целевата зона на пилотната инициатива ИННО ВАРНА.

 

Жури

Журито е независимо, натоварено с функцията да определи най-добрите проекти, които ще бъдат финансирани. Състои се от представители на инстанциите управляващи инициативата:

Община Варна

Сдружение Варна - Европейска младежка столица

и независими експерти.

Журито разполага с право на вземане на решения.

 

Краудвотинг - обществено оценяване

Определя възможността всеки заинтересован да гласува между 28 март и 4 април 2017 за по една идея на тема, ако е регистриран потребител на сайта varna2017.bg и изпълнява изискванията посочени в т. 2 “Условия за участие”.

 

Уикенд за Творчески Маратон

Определя датите 3, 4 и 5 март 2017 по време на които избраните чрез он лайн гласуване проектни идеи по Направление 5.2 Проект за милиони ще бъдат прототипирани от проектните екипи (предложилият идеята и партньори) за да бъдат представени на оценка на журито.

Това е тридневно събитие, започващо петък вечерта и завършващо неделя следобед. В продължение на три дни сформираните отбори измислят, проектират и програмират проект по зададената тема, който в краят на събитието се представя. По време на събитието отборите се посещеват от различни ментори, от които получават насоки и съвети.

 

Потребител

Всяко физическо или юридическо лице, използващо страницата на ИННО ВАРНА varna2017.bg

Потребител е:

-посетител на страницата, който консултира varna2017.bg без да се регистрира със собствен профил или който се е регистрирал със собствен профил, за да може да коментира проектните идеи;

- абониран потребител, който се е регистрирал на varna2017.bg със собствен профил за да може да следи развитието на една или повече проектни идеи в една или повече теми от конкурса;

- гласуващ, който се е който се е регистрирал със собствен профил на varna2017.bg, за да може да гласува за една или повече проектни идеи; 

- подаващ проектна идея, който се е регистрирал със собствен профил на varna2017.bg защото желае да депозира, депозирал е или ще депозира проектна идея.

 

Услуги

Определя съвкупността от допълнителни дейности с които Сдружение “Варна - Европейска младежка столица” обогатява varna2017.bg. Отнася се главно до управление, поддръжка и наблюдение на интернет страницата, подкрепа на потребителите, и всички услуги свързани с тези дейности.

 

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ФОНД “КУЛТУРА” НА ОБЩИНА ВАРНА ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОБЕКТ НА ГЛАСУВАНЕ НА ТАЗИ ПЛАТФОРМА

 

НАПРАВЛЕНИЕ 5. ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА - ВЪЛНА НА ИНОВАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЕ 5.1 МРЕЖА НА МЛАДЕЖКИ ЗОНИ И ЧИТАЛИЩА

Създаване на програма “Ноктурно” в пилотни читалища и младежки зони. Програмата предвижда вечерни и нощни събития за свободното време, организирани в сътрудничество между читалищата, младежките зони и младежки организации. Nocturna е програма, ръководена от младежи и подпомагана с институционални способи – чрез удължаване работното време на читалищата и младежките зони с цел преобразяване на съществуващи пространства и ресурси по начин, който съответства на интересите на младите хора.

 

Допълнителни изисквания:

Σ Задължителен елемент е налично споразумение между читалище или младежки зони в гр. Варна и организатор за провеждане на проявата;

Σ Събитията трябва да са насочени към младежката публика и да се провеждат след 17:30 и да не приключват преди 00:00;

Σ Предимство ще имат проекти, които:

Σ се провеждат регулярно (седмично, месечно);

Σ са в сътрудничество с музеи, галерии, арт магазини, и други обекти, които да партнират на програмата.

 

Критерии за допустимост

Допустими кандидати: юридически лица, регистрирани с нестопанска цел или по Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, индивидуални артисти, регистрирани като лица упражняващи свободна професия.

Максималната сума, която може да бъде отпусната по този приоритет на един проект е 15 000лв.

Кандидатът трябва да осигури собствено финансиране в размер на 30% от целия бюджет на проекта и да удостовери тяхното наличие към момента на кандидатстване чрез декларация.

 

НАПРАВЛЕНИЕ 5.2 ПРОЕКТ ЗА МИЛИОНИ - ИННО ВАРНА

ИННО ВАРНА е кампания за стимулиране на архитекти, дизайнери, предприемачи, организатори на събития, уеб девелопъри, готвачи, музиканти, художници да предложат идеите си за сърцето на централният квартал на Варна - Таляна в Гръцката махала. Пространството между улиците Преслав, Цар Симеон и Гаровия площад е зоната за иновации в градското пространство.

 

Пилотен проект

ИННО ВАРНА е пилотен проект на Община Варна, разработен в рамките на Европейска младежка столица 2017 с цел да се подобри имиджа на града и да се повиши привлекателността и търговската динамика в района на Таляна чрез творчески решения по темите: архитектурна среда, градски дизайн, предприемачество, уеб апликация, гурме, улично изкуство (рисунка/графити).

 

Критерии за допустимост

Допустими кандидати: юридически лица, регистрирани с нестопанска цел или по Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, индивидуални артисти, регистрирани като лица упражняващи свободна професия.

Максималната сума, която може да бъде отпусната по този приоритет на един проект е 15 000лв.

Кандидатът трябва да осигури собствено финансиране в размер на 30% от целия бюджет на проекта и да удостовери тяхното наличие към момента на кандидатстване чрез декларация.

 

НАПРАВЛЕНИЕ 5.3 ВАРНЕНСКА МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ в програмата Варна ЕМС2017 - Вълна на Иновации във фестивалите на Варна

Допустими кандидати са всички организации кандидатстващи по НАПРАВЛЕНИЕ 1. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ, които получават възможност да разработят допълнителен фестивален модул, който да представя млади европейски изпълнители. С предимство ще бъдат проектни предложения, които включват участници от градове – досегашни Европейски младежки столици (Антверпен, Ротердам, Торино, Брага, Солун, Марибор, Клуж Напока, Гянджа) или планирани такива до 2019 (Кашкаиш, Нови Сад). За да бъде доказан участникът, трябва да се посочи име, град, страна и или организация, която представлява.

 

Модулът не се прилага за нови фестивали и конкурси.

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 20 ИЗДАНИЯ И С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА НАД 7 ДНИ – до 10 000 лева

ФЕСВИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 15 ИЗДАНИЯ – до 7 000 лева

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 10 ИЗДАНИЯ – 5 000 лева

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ ДО 10 ИЗДАНИЯ - 5 000 лева

 

Критерии за допустимост

Допустими кандидати: юридически лица, регистрирани с нестопанска цел или по Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, индивидуални артисти, регистрирани като лица упражняващи свободна професия.

Кандидатът трябва да осигури собствено финансиране в размер на 30% от целия бюджет на проекта и да удостовери тяхното наличие към момента на кандидатстване чрез декларация.

 

Close
Close